ویکی Grimm
Advertisement
ویکی Grimm

باورشواین به معنای خوک مزرعه وسن خوک شکلی است که اولین بار در قسمت(" سه گرگ بد") نشان داده شد. آنها دشمنی عمیقی بابلوتباد ها دارند.

باورشواین

نوع

وسن

اطلاعات

افراد

پیتر اورسن
استلر
جرج اورسنSkull.png
استنلی اورسنSkull.png
جسی آکر
سوزانه آکر

نام لاتین

bauershwein

حضور

سه گرگ بد
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
محاکمه
محاکمه توسط آتش
چیزهای وحشی کجا بودند

مشخصه[]

باورشواین ها در هنگام وویگ به شکل خوک در می آیند.

آنها دشمنی عمیق و دیرینه ای با بلوتباد ها دارند. مانند دشمنانشان حس بویای بسیار وقوی دارند ولی برتری نسبت به انسان هاندارند.("محاکمه")

رفتار[]

آنها به سخت کوشی و هشیاری مشهورند. همچنین آنها با انسان ها پیوند ها راحتی برقرار می کنند. متاسفانه آنها برتری جسمی نسبت به بلوتباد ها ندارند که موجب می شود شام لذیذ بلوتباد ها به راحتی فراهم شود.

دشمنی با بلوتباد ها به قرن ها قبل بر میگردد.بلوتباد ها حتی به خاطر کسانی از آنها که خود کشی کرده اند هم ملامت شده اند.

طبق گفته اورسن گریم ها و باورشواین ها مشکلی با هم نداشته اند. حتی شاید متحد هم بوده اند.("سه گرگ بد") با اینحال هنگامی که آشپز استلر متوجه گریم بودن نیک شد، تا زمانی که نیک نگفت قصد کشتن کسی را ندارد آرام نشد.("غذایی که بهتر است سرد سرو شود")

تصاویر[]

حضور فصل 1
راهنما
Cancel.png
خرس خرس می ماند
Cancel.png
هشیار باش
Cancel.png
قلب های تنها
Cancel.png
دانسا ماکابره
Cancel.png
سه گرگ بد
Currect.png
موهایت را پایین بینداز
Cancel.png
بازی غول
Cancel.png
موش ها و آدم ها
Cancel.png
قاچاق اعضای بدن
Cancel.png
تارانتالا
Cancel.png
آخرین گریم پا برجا
Cancel.png
سه سکه
Cancel.png
مار آهنی
Cancel.png
جزیره رویاها
Cancel.png
چیز پردار
Cancel.png
بیمار عشق
Cancel.png
موش و گربه
Cancel.png
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel.png
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel.png
پا گنده
Cancel.png
زنی در تاریکی
Cancel.png
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel.png
عوارض پس زامبی زدگی
Cancel.png
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Currect.png
رابطه یک شبه
Cancel.png
ال کوکو
Cancel.png
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel.png
بی رحم
Cancel.png
دوازده روز کرامپوس
Cancel.png
انتقام سرخ
Cancel.png
شاهد
Cancel.png
سرباز خوب
Cancel.png
شکارچی وحشی
Cancel.png
آشکار شدن
Cancel.png
عزیز مامان
Cancel.png
زمانی ما خدا بودیم
Cancel.png
نمایش باید ادامه یابد
Cancel.png
همزمانی
Cancel.png
قانون فداکاری
Cancel.png
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Cancel.png
وسن بی طرف من
Cancel.png
میراث
Cancel.png
بلند پروازی موطلایی
Cancel.png
حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel.png
کله اختاپوستی
Cancel.png
آخرین مبارزه
Cancel.png
دعای مرگبار
Cancel.png
اشک لوئیزان
Cancel.png
بزرگراه قربانیان
Cancel.png
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel.png
چوپاکابرا
Cancel.png
وسن راین
Cancel.png
محاکمه
Currect.png
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel.png
ماریشوسه
Cancel.png
محاکمه توسط آتش
Currect.png
بدشانس
Cancel.png
قرار دوگانه
Cancel.png
قلب شکن
Cancel.png
خوابگاه زمستانی
Cancel.png
می شی پشو
Cancel.png
هانس آهنین
Cancel.png
جک رو نمی شناسی
Cancel.png
سردرد
Cancel.png
غرش کن هاوک
Cancel.png
حضور فصل 6
فراری
Cancel.png
گره به من اعتماد کن
Cancel.png
اوه کاپیتان، کاپیتان من
Cancel.png
ال کوگل
Cancel.png
خارش هفت ساله
Cancel.png
صبحانه در رختخواب
Cancel.png
عشق کور
Cancel.png
پسر نیز برمی خیزد
Cancel.png
درخت مردم
Cancel.png
خون جادویی
Cancel.png
چیزهای وحشی کجا بودند
Currect.png
شستشوی زرستورر
Cancel.png
پایان
Cancel.png