FANDOM


باورشواین به معنای خوک مزرعه وسن خوک شکلی است که اولین بار در قسمت(" سه گرگ بد") نشان داده شد. آنها دشمنی عمیقی با بلوتباد ها دارند.

باورشواین

303 ostler

303-Graydon Ostler woged

نوع

وسن

اطلاعات

افراد

پیتر اورسن
استلر
جرج اورسنSkull
استنلی اورسنSkull
جسی آکر
سوزانه آکر

نام لاتین

bauershwein

حضور

سه گرگ بد
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
محاکمه
محاکمه توسط آتش
چیزهای وحشی کجا بودند

مشخصه ویرایش

باورشواین ها در هنگام وویگ به شکل خوک در می آیند.

آنها دشمنی عمیق و دیرینه ای با بلوتباد ها دارند. مانند دشمنانشان حس بویای بسیار وقوی دارند ولی برتری نسبت به انسان هاندارند.("محاکمه")

رفتار ویرایش

آنها به سخت کوشی و هشیاری مشهورند. همچنین آنها با انسان ها پیوند ها راحتی برقرار می کنند. متاسفانه آنها برتری جسمی نسبت به بلوتباد ها ندارند که موجب می شود شام لذیذ بلوتباد ها به راحتی فراهم شود.

دشمنی با بلوتباد ها به قرن ها قبل بر میگردد.بلوتباد ها حتی به خاطر کسانی از آنها که خود کشی کرده اند هم ملامت شده اند.

طبق گفته اورسن گریم ها و باورشواین ها مشکلی با هم نداشته اند. حتی شاید متحد هم بوده اند.("سه گرگ بد") با اینحال هنگامی که آشپز استلر متوجه گریم بودن نیک شد، تا زمانی که نیک نگفت قصد کشتن کسی را ندارد آرام نشد.("غذایی که بهتر است سرد سرو شود")

تصاویر ویرایش

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Currect
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Cancel
آخرین گریم پا برجا
Cancel
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Cancel
چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی زدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Currect
رابطه یک شبه
Cancel
ال کوکو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Cancel
حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Currect
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Currect
بدشانس
Cancel
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Cancel
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel
حضور فصل 6
فراری
Cancel
گره به من اعتماد کن
Cancel
اوه کاپیتان، کاپیتان من
Cancel
ال کوگل
Cancel
خارش هفت ساله
Cancel
صبحانه در رختخواب
Cancel
عشق کور
Cancel
پسر نیز برمی خیزد
Cancel
درخت مردم
Cancel
خون جادویی
Cancel
چیزهای وحشی کجا بودند
Currect
شستشوی زرستورر
Cancel
پایان
Cancel


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.