FANDOM


ایندوله جنتیله به معنای موجود مهربان وسنی با صورت آهو مانند(بی گناه و غیر تهدید آمیز) است که برای نخستین بار در قسمت(" گریمی که کریسمس را نجات داد") نشان داده شد.

ایندوله جنتیله

407 indolegentile

407-Indole Gentile

نوع

وسن

اطلاعات

افراد

جرج کاتسروس
سوفیا کاستروس
جان کاتروس
دو کالیکاتروی دیگر

نام لاتین

Indole Gentile

حضور

گریمی که کریسمس را نجات داد

مشخصه ویرایش

ایندوله جنتیله ها وسن هایی با صورت سبز رنگ هستند. آنها موجودات آرام و بی خطری اند. با اینحال بچه ایشان مستعد بیماری کالیکاتزروی هستند.این بیماری در زمان تعطیلات کریسمس و انقلاب زمستانی* رخ می دهد.

رفتار ویرایش

آنها آرام بی خطر و خوش رفتارند. در مورد رویارویی با گریم ها، هشیار اند ولی نمی ترسند. البته شاید دلیل این واکنش خانم سوفیا کاتسروس، اطلاع وی از بی خطر بودن نیک برکارد بود.

پیوند به بیرون ویرایش

کریسمس

انقلاب زمستانی

حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Currect
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Cancel
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Cancel
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Cancel
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel