FANDOM


اکسکاندسکو به معنای درآغوش گیرنده آتش وسن شیطانی است که در("محاکمه توسط آتش") نشان داده شد. به نظر می رسد آنها از جنس ققنوس هستند.

اکسکاندسکو
413-Excandesco

{{{Row 1 title}}}

وسن

افراد

دیمن بارسوSkull

حضور

محاکمه توسط آتش

مشخصه ویرایش

اکسکاندسکو به هنگام وویگ یکپارچه در آتش قرار می گیرد. اکسکاندسکوها می توانند از داخل سلول های خود فسفر تولید کنند و این ماده در مواجهت با هوا آتش می گیرد. آنها می توانند وویگ مقطعی کنند.

برای از بین بردن آنها می بایست از رسیدن اکسیژن به فسفر های تولیدی آنان جلوگیری کرد. این امر توسط پاشیدن محلول چسبناکی که در برابر گرما به شدت مقاومت باشد در فرموویگ کامل آنها صورت می گیرد. اینگونه فسفر تولیدی از اکسیژن داخلی بدن آنها تغذیه کرده و آنها را از داخل می ترکاند.

رفتار ویرایش

اکسکاندسکوها موجوداتی بسیار خطرناک هستند. به دلیل تولید آتش نزدیک شدن به انها بسیار دشوار است. آنها در نوع جنایتکاری خود علاقه زیادی به آتش سوزی ها دارند و ذکر شده که پس از آتش زدن جایی می مانند تا واکنش ها و آتش سوزی را ببینند.

آنها از گریم ها نمی ترسند و به شدت به آتها حمله می کنند. اگر گریم فرصت پاشیدن محلول را نداشته باشد یا فرار خواهد کرد یا جزغاله خواهد شد. این امر در مورد سایر وسن ها نیز صادق است.

خاطرات یک گریم ویرایش

روم، هجدهم ژوئیه، سال 64 بعد از میلاد

به درخواست پترس و پولس که نگران براردران مسیحی خود بودند. چنیدن هفته اکسکاندسکو را تعقیب کردم که گمان می شد اساس ققنوس است. اربابش امپراطور نرون بود و پطرس می دانست که او فرستاده می شد تا مسیحیان شهر را نابود سازد. آن شب باد شدیدی می وزید . در حالیکه من در بین خیابان ها تعقیبش می کردم . او وارد یک مغازه کوچک شد من سعی کردم خودم را به او برسانم ولی دیگر جنون آغاز شده بود . شعله ها به سرعت بین خیابان های تنگ و پیچ در پیچ پخش شدند. بر افروختند و تپه های پالتن و کلیون را در بر گرفتند . چون هیچ چیز جلو دارش نبود آتش در روم کولاک به پا کرد .

من خودم را برای اینکه نتوانستم جلوی او را بگیرم مقصر می دانم زیار وقتی نزدیکش شدم که بکشمش، او گرمای وحشتناکی از خود ساطع کرد . نتوانستم به کارم ادامه دهم و مجبور شدم عقب نشینی کنم پوست بدن و سرم به شدت سوخت .

من راهی برای مقابله با این شیاطین نمی دانم.

413-Excandesco diary413-Excandesco diary2413-Excandesco diary3

تصاویر ویرایش

حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Cancel
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Currect
بدشانس
Cancel
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Cancel
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel