FANDOM


Humans

انسان ها در سریال گریم با نام کرزایته شناخته می شوند. در صورتی که کرزایته ها از راز وسن ها اطلاع داشته باشند به آنها کرزایته اشلیش کنه (به معنای انسان آگاه ) نامیده می شوند.

کرزایته ها به طور معمول مورد حمله و هجوم وسن ها قرار می گیرند بر طبق یک آمار کلی در کل سریال تعداد کرزایته های کشته شده 2 برابر بیشتر از کل وسن های کشته شده می باشد.

توضیح دنیای وسن ها برای کرزایته ها بسیار سخت است و وسن ها از آن به شدت اجتناب می کنند. وسن های بیخطر علاقه ای به وویگ در مقابل کرزایته ها ندارند. گفته می شود اگر انسان ها متوجه راز وسن ها بشوند همه وسن ها به خطر می افتند.

برای همین منظور انجمن وسن لایحه ای در مورد این امر دارد که تمامی وسن ها را ملزم می کند که از وویگ در مقابل انسان اکیدا خودداری کنند.

بیماری های مشترک بین وسن و کرزایته بسیار نادر است. با اینحال باید توجه داشت که بیماری شیطان را در تو می بینم که به نوعی مرتبط با جامعه وسنی است تنها کودکان کرزایته را مبتلا می کند.

ازدواج کرزایته ها با وسن ها مجاز است بر خلاف وسن راین مشکلی برای زوج پیش نمی آید. کودک آنها احتمال دارد که وسن شود.

کرزایته ها نمی توانند وویگ وسن را بدون اینکه وسن بخواهد ببینند. آنها اصلا توانایی تشخیص گریم ها را نیز ندارند. زیرا گریم ها وویگ نداشته و هیچ راهی برای اثبات حرفشان در مقابل کرزایته ها ندارند. اغلب کرزایته ها گمان می کنند که گریم ها روانی اند.

کرزایته اشلش کنه

نام تصویر قسمت حضور وضعیت
آنتوان کروک مرده
اریک رینارد مرده
استفانیا ودووا پوپسکو ؟
توماس ووزلی مرده
جاش پورتر زنده
درو وو زنده
سباستین مرده
سیمون رودیر مرده
کارتر مرده
کنث مرده
کیمبر مرده
لوکاس زنده
مارتین مایزنر زنده
میا گادوت زنده
میگوئل زنده
ویکتور کلودویگ شلن دورف زنده
هنک گریفین زنده
یانکو زنده

کرزایته

گروهبان فرانکو

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.