FANDOMJuliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.

انجمن وسن ، مجمع وسنی است که قوانین جامعه وسن را در قرن 16 پایه گذاری کرده اند.

تاریخچه و وظایف

Wesencouncilmark

در سال 1521(ظاهرا پیش از دوران شکار جادوگران) انجمنی به نام ولانستدت در شهری با همین نام تشکیل شد و از نمایندگان جامعه وسنی همه کشور ها دعوت شد که در آنجا حضور یابند.("وسن مادرزادی")

تاسیس کنندگان این انجمن که همگی وسن بودند قوانینی را برای محافظت از جامعه وسن ها تدوین کردند. هدف این انجمن جلوگیری از لو رفتن و به خطر افتادن جامعه وسن ها بود. همچینی این انجمن دستورالعمل هایی برای چگونگی برخورد با مسائل مرتبط با جامعه وسن را تعیین کردند.("وسن مادرزادی")

Wesencouncilpaper

نامه اصلی رابط وسن

مقر اصلی انجمن وسن همچنان در همان شهر قرار دارند. در هر شهری که وسن در آن زندگی می کند، یک نفر می بایست رابط انجمن وسن باشد و تخلفات و حوادث مرتبط را به اطلاع آنها برسانند.("وسن مادرزادی")

انجمن وسن بسیار با خاطیان بی گذشت رفتار می کند. آنها گاهی از افراد سرسپرده خودشان، گاهی از افراد محلی داوطلب و گاهی از ماریشویه برای برقراری نظم و برخورد با اخلال گران استفاده می کنند.("ماریشوسه")

این انجمن بعضی از تشکل های غیر قانونی وسنی را نیز به رسمیت می شناسد و یا حداقل در کارشان دخالت نمی کند.("زمانی ما خدا بودیم") ("وسن راین")

آنها علاقه ای به گریم ها، حتی کسانی که در حال کمک به آنها می باشند ندارند .("ماریشوسه")

این انجمن ارتباط برقرار کردن وسن ها با گریم ها را به نوعی جرم تلقی می کند و چنانچه وسنی برای کاری که به آنها مربوط است بی اطلاع آنان با یک گریم به توافق برسد(البته این امر بسیار نادر است) ، وسن را به اعدام محکوم خواهند کرد. ("داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم") ("ماریشوسه")

Wesencouncilgrimmdairy

فراخوان انجمن وسن در کتاب یک گریم

به نظر می رسد رویداد ولانستدت برای گریم ها نیز بسیار مهم بوده است و تعدادی از گریم ها نیز در آن حضور داشته اند. زیرا در کتب نیک نیز اطلاعاتی در مورد این انجمن به جزئیات نوشته شده بود.("وسن مادرزادی")

آنچه برای انجمن وسن مهم نیست

این انجمن اهمیتی نمی دهد که وسن ها در حال انجام چه کاری هستند یا گریم ها دارند چه کاری می کنند. تنهای چیزی که برای آنها مهم است حفظ امنیت کل جامعه وسن ها می باشد. مشکلی ندارد که یک وسن تعداد زیادی کرزایته را بکشد و از خود ردی به جای نگذارد.یا دروگر ها به دنبال کشتن گریم ها بروند، یا هر اتفاقی که در جامعه وسنی به عنوان روند معمول پذیرفته شده است اتفاق بیفتد. آنها بیشتر به کل می اندیشند تا جزء، گرچه به نظر می رسد که آنها به بعضی از رسوم واکنش نشان می دهند. مانند قطع کردن پای ویلهارا برای فروش ولی جبهه مستحکمی در برابر رفتار گایر ها و یا شکار سایر وسن ها برای پوستشان ندارند.("قاچاق اعضای بدن") ("در معرض خطر") ("بدشانس")

به نظر می رسد که آن ها مراسم وسن ها را می پذیرند. حتی اگر قرار باشد در طی آن کرزایته ای کشته شود. آنها نسبت به جنگ بین بلوت باد ها و باورشواین هارا نیز واکنشی ندارند.

قوانین تنظیم شده توسط انجمن برای جامعه وسن

1- هیچ وسنی حق ندارد از چهره وسنی خود در راستای سوءاستفاده از مردم عادی استفاده کند(قانون شوابیا)

2-وسن ها نمی بایست چهره خود را به انسان ها به هیچ وجه نشان دهند(شوابیا و گزتس بوک ارن کودِکث)

3- قتل یک کرزایته جرم درجه 1 است و انجمن وسن برای نجات مجرم تلاش نخواهد کرد. (با اینحال به نظر نمی رسد کسی را برای مجازات نیز بفرستند)

4- گراسن ها موجوداتی هستند که می بایست در سن کودکی کشته شوند. حتی اگر احتمال داشته باشد کسی گراسن باشد می باست از بین برود

5- میراث مشترک وسن ها می بایست از دسترس کرزایته ها دور شود تا نتواند به جامعه وسنی صدمه ای بزند.

Wesencouncil

گریم در حال متقاعد کردن نماینده انجمن وسن

پیمان با گریم ها

1-طبق اساسنامه ویتنبرگ در سال 1682 ، انجمن وسن موظف است حرف گریم را در زمینه گراسن ها قبول کند و نیازی به اثبات حرف گریم نیست. این قانون شامل گریم ها نیز می شود.("داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم")


تشکل های جامعه وسن

1- وسن راین

2- بیاتی پاولی

هر دو این تشکل ها غیر قانونی اند با اینحال انجمن وسن در آن دخالت نمی کند.

پورتلند و انجمن وسن

در شهر پورتلند یالت اورگن، جرج کالورت ، پدر روزالی و فردریک کالورت ، رابط انجمن بود . پس از مرگ وی فردریک کالورت جایگزین وی شد و پس از مرگ فردریک کالورت روزالی کالورت این امر را به عهده گرفت. ("وسن مادرزادی")

مشصات روزالی در انجمن به عنوان رابط ثبت شد و وی در مورد یک نقض قاونو شوابیا و یک مورد مشاهده گراسن با آنها تماس گرفت. انجمن نیز پیرو کشف یک مومیایی وسن و دخالت بیاتی پائولی با روزالی تماس گرفت تا بتواند با نیک ارتباط برقرار کند.("وسن مادرزادی") ("زمانی ما خدا بودیم")

پس از احتمال وجود یک ماریشوسه در پرتلند، روزالی با انجمن تماس گرفت تا از آنها کسب اطلاع کند و انجمن که متوجه ارتباط وی با گریم بود ، به او هشدار داد که دیگر پیگیر این ماجرا نشود.("ماریشوسه")

علاوه بر روزالی کالورت، شان رینارد نیز با این انجمن در ارتباط بود. به نحوی که وی تصاویر دو بلوت باد ناقض قانون وشابیا را برای دگروت ایمیل کرد. هر چند که وی نیز به نظر از اینکار شادمان نبود.("وسن مادرزادی")

==
مرگ اعضا ==

507 WC voit

انجمن وسن در طی مبارزات و قیام وسن ها تحت شعار "آشکار ساز نهان شده را" ، تمامی اعضای خود را از سرتاسر جهان فراخواند و در جلسه ای که برای رای گیری در مورد از بین بردن تمام وسن های آشوبگر بر پا شده بود، به این نتیجه رسید که تمام عوامل خود را علیه این گروه بسیج کند.

در لحظه تصمیم گیری، نماینده یونان به عنوان تنها مخالف مجلس برخاست، به شکل یک درنگ زورن ووگ کرد و با فریاد شعار: آشکار ساز نهان را تیر باری در آورد و تمام مجلس را به گلوله بست. همه اعضا کشته شدند و تنها الکساندر موفق شد بگریزد.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.