FANDOM


ال کوکویی به معنای لولو وسن انتقام گیری است که توانایی شنوایی بسیار بالایی دارد و برای نخستین بار درقسمت("ال کوکو") دیده شد.

ال کوکویی
El Cucuy

{{{Row 1 title}}}

وسن

افراد

خانم گارسیا

حضور

ال کوکو

مشخصه ویرایش

هنگامی که ال کوکو وویگ می کند، چشمانش زرد و دندان هایش به تیزی تیغ می شود. ال کوکو توانایی شنیدن درد ها و رنج های زنان ستمدیده را دارد و اگر صدا ها به اندازه کافی زیاد شوند، ال کوکو برای شکار می رود. ال کوکو موجود بیار قوی است ولی بر خلاف بیشتر وسن ها می تواند وویگ مقطعی داشته باشد. یعنی می تواند وویگش را به اعضای خاصی از بدنش محدود کند.

رفتار ویرایش

برای مدت ها در افسانه های اسپانیایی ال کوکویی برای مجازات افراد جنایتکار ظاهر می شود. ال کوکویی ها از گریم نمی ترسند ولی هیچ ایده ای هم ندارند که چطور باید در اطراف آنان رفتار کنند. ال کوکویی به مجری عدالت مشهور است و در هنگام اجرای آن بسیار بی رحم و فاقد همدردی با مقتولان می باشد. معمولا کسانی که به دست ال کوکو کشته می شوند مانند کسانی هستند که گلوهایشان توسط سگ های وحشی دریده شده است.

پیلار توضیح داد که ال کوکو از محلی به محل دیگر می رود و صبر می کند تا صدای زنان رنجدیده را بشنود. هنگامی که صدا ها به اندازه کافی زیاد شوند. او دیگر آنها را نادیده نمی گیرد.

بعد از کشتن تمامی افراد بد و قلدر، ال کوکو از آن شهر مهاجرت می کند.

به نظر می رسد که گریم ها اطلاعات چندانی در مورد ال کوکو ندارند و با آنها برخورد نکرده اند. .

تصاویر ویرایش

ریزه کاری ویرایش

ال کوکو از لغت کوکونات به معنای نارگیل می آید که در گذشته آنها را در کشورهای اسپانیایی زبان برای ترساندن کودکان استفاده می کردند.

پیوند به بیرون ویرایش

لولو

حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی زدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Cancel
ال کوکو
Currect
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Cancel