FANDOM


اشنابل تیر موردر
311-Shnabeltiermِrder

نوع

اردک

حضور

دیده شدن در کتب گریم / سرباز خوب

نام انگلیسی

Shnabeltiermörder

اشنابل تیر موردر به معنای قاتل نوک اردکی وسنی نوک دار است که در قسمت سرباز خوب در کتاب گریم نشان داده شد. این داستان به سال 1110 پس از میلاد مسیح بازمیگردد.

مشخصه ویرایش

وقتی که ووگ میکنند، شبیه به اردک می شوند. در میان انگشتانشان پره های ظاهر می شود که آنها را برای شنا مناسب میکند. این پنجه های پردار به ناخن های سمی ختم میشوند که بسیار خطرناک است.

رفتار ویرایش

آنها با استفاده از انگشتانشان سم به بدن دشمن خود وارد میکنند که آنها را بسیار خطرناک مینماید.

خاطرات گریم ویرایش

1100 سال پس از میلاد آقایمان، موجودی را به دام انداختم که با نام تاریخی اشنابل تیر موردر نامیده میشد. موجودی نوک دار با دستان به هم پیوسته
در زیر انگشت شست این هیولا ... سلاح – یک خارسمی

ریزه کاری ویرایش

این موجود از راسته حیوانی به نام پلاتیپوس است که در زبان فارسی به آن نوک اردکی گفته میشود وبا اردک بسیار فرق دارد. گرچه در این کتاب گفته شده که گریم ، نوک اردکی را در قرن 1110 میلادی دیده است، ولی در واقع ، نوک اردکی در سال 1797 در اروپا کشف شد.

نوک اردکیان سمی هستند، ولی سم انها در حدی نیست که بتواند انسان را بکشد و فقط موجبات درد را فراهم می آورد.

لغت اشتابل تیر ، ترکیبی از دو لغت "اشنابل" به معنای <نوک> و "تیِر "به معنای< حیوان >در زبان آلمانی می باشد.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.