FANDOM


اسپینتاد به معنای عنکبوت مرگ می باشد که مونرو نیز وی را به این نام صدا می کرد. این وسن در دنیای وسن ها به نام عنکبوت مرگ شناخته می شود و طبق گفته مونرو تعداد زیادی از آنها باقی نمانده است

اسپینتاد
111-Lena

{{{Row 1 title}}}

وسن

افراد

لنا مارسینکو
رابرت مارسینکو
سالی مارسینکو
شارلوت

حضور

تارانتالا
برای محافظت و خدمت به انسان

مشخصه ویرایش

هنگامی که یک اسپنتاد لیوتردیاژ( تغییر) را تجربه می کند، با روند تسریع رشد مشکل خواهد داشت . به این منظور مجبور است که هر 5 سال 3 مرد جوان را بکشد و محتویات بدن آنها را بمکد.اگر اینکار را نکند بعد از مدتی خواهد مرد.چنانچه اعضای بدن اسپینتاد قطع شود ، اعضای بدن جدید خواهد روئید.

رفتار ویرایش

اسپنتاد ها معمولا جفتشان را می کشند. البته از این موضوع لذت نمی برند و نیاز بیولوژیکی آنها را مجبور به قتل می کند.آنها می بایست پیش از پروسه فاسد شدن ظرف سه روز افراد را بکشند. آنها اینکار را با ایجاد رابطه فیزیکی و مجبور کردن قربانی به خوردن مایعی به شدت خورنده و مکیدن باقی مانده وی انجام می دهند.آنها به اجسام براق نیز جذب می شوند

کتابخانه گریم ویرایش

اطلاعات ترابل ویرایش

زنیکه عنکبوتی تو فروشگاه
امروز!! تو روحش!
داشتم به یک نفری نگاه می کردم که کنارش بود به نظر ناراحت میومد… صورتش موج ورداشت و بام! شکل یک هیولای لامصب شد!
من به عمرم زنه رو ندیده بودم و حالا می خواد منو بکشه
باید قوی تر باشم
باید سریعتر باشم
باید زنده بمونم

خاطرات گریم ویرایش

وقتی از سنگاپور حرکت کردم با یک دکتر ژاپنی به نام هاسه گاوا آشنا شدم که به طور غیر منتظره ای مهارت هایی شبیه من داشت یه طومار بهم داد که توش برخورد با موجود ناشناخته ای رو شرح داده بود من چند قسمت از اونو ترجمه کردم.

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Currect
آخرین گریم پا برجا
Cancel
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Cancel
چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Cancel
چوپان خوب
Cancel
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Cancel
برای محافظت و خدمت به انسان
Currect
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Cancel
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر گریم عزیز
Cancel