FANDOM


استاین آدلر به معنا عقاب طلایی و از نظر ادبی به معنای عقاب سنگی است . این وسن به شکل عقاب بوده و برای اولین بار در قسمت (سه سکه)نشان داده شد.

استاین آدلر
401-Steinadler woge

{{{Row 1 title}}}

وسن

افراد

فارلی کلت
فرانکی گونزالس
چاوز

حضور

سه سکه
سرباز خوب
به خاطر خاطرات متشکرم
کله اختاپوستی
آخرین مبارزه
غرش کن هاوک
هویت گریم

مشخصه ویرایش

استاین آدلر ها به شکل عقاب اند و در رنگ ها گوناگون وجود دارند. آنها بیباک، مغرور و آزادی هستند و بیشتر به کار های نظامی علاقه نشان میدهند. بیشتر در خطوط مقدم هستند و رهبری گردان ها را به عهده می گیرند. از روی صحبت هایشان نمی توان فهمید که در کدام جبهه قرار دارند و طرف چه کسی هستند.آنها به خوبی در تاریکی اطراف را می بینند و بسیار سریع هستند برای کشتن یک استاین آدلر از چاقوی عقاب افکن استفاده می شود که تنها برای کشتن آنها ساخته شده است.تیغه این چاقو با پلتانیوم فلز کاری شده است و می بایست آن را به قلب استاین آدلر فرو کند.

رفتار ویرایش

استاین آدلرها بنا به شخصیتشان جنگجو و مبارزه گرند. آنها بسیار وفادارند و تسلیم نمی شوند. برخلاف بیشتر وسن ها، استاین آدلر ها از گریم نمی ترسند بیشتر استاین آدلر های در کارهای نظامی اند. آنها برای قهرمانی و شرافت ارزش بسیار قائلند

خاطرات یک گریم ویرایش

Steinadler-book1
Steinadler-book2
Steinadler-book3
استاین آدلر ها 5 برابر یک انسان معمولی سلول های حساس به نور در هر میلیمتر شبکیه خود دارند. در چشمان آنها بافتی بوجود دارد که طول موج خاصی از چشم را بر می گرداند. این امر همچنین موجب می شود که آنها رنگ های مشخصی را بهتر ببینند.
توان بینایی استاین آدلر ها افسانه ای است. دید آنها در شب زیاد است و تعداد بیشتری سلول میله ای و مخروطی در چشم خود دارند.
غشای طبیعی روی چشم از چشمان آنها در مقابل باد، خشکی و گرد و خاک محافظت می کند و به چشمان وی درخشندگی خاصی می بخشد

تصاویر ویرایش

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Cancel
آخرین گریم پا برجا
Cancel
سه سکه
Currect
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Cancel
چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی زدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Cancel
ال کوکو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Currect
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Cancel
حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Currect
کله اختاپوستی
Currect
آخرین مبارزه
Currect
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Cancel
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Cancel
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Cancel
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Currect
حضور فصل 5
هویت گریم
Currect
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Cancel
شب وسن
Cancel
بازگشت
Cancel
ناتوانی خزنده
Cancel
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Cancel
تله
Cancel
آغاز یک پایان
Cancel


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.