FANDOM


آیز بیبر به معنای سگ آبی یخی( سگ آبی دریاچه یخزده) و نوعی وسن است که در راستای سگ آبی قرار می گیرد و برای اولین بار در قسمت ("دانسه ماکابره") نشان داده شد

آیزبیبر
405-Eisbiber

{{{Row 1 title}}}

وسن

افراد

رابرت گروسانSkull
آیزن باد وورستر
جان آبلینگر
آرنولد روزرات
جو

حضور

بیش از 8 قسمت

مشخصه ویرایش

ویگ یک آیزبیبر به شکل سگ آبی است. آیزبیبر ها موجوداتی آرام و بی خطر هستند. به طور گروهی زندگی می کنند و تصمیم گیری هایشان بر اساس اتفاق آرا می باشد. ("بگذارش به عهده سگ های آبی").وسن های فضولی هستند و در کار همه دخالت می کنند.منبع اصلی پراکنده کردن شایعات هستند و نمی توانند رازشان را برای مدت طولانی نگه دارند .("اشک لوئیزان")این خصلت آنها برایشان دردسر زیادی ایجاد می کند. افراد دست و دل بازی هستند و هنگامی که با کسی دوست شوند برایش همه کار می کنند. ("جزیره رویاها")("بگذارش به عهده سگ های آبی") ("محاکمه")

رفتار ویرایش

گرچه آنها ترسو اند ولی در هنگام تنگنا می توانند مهاجم را گاز بگیرند. با اینحال ترجیح اولیه آنها فرار است.گرچه آیزبیبرها موجودات جنگجویی نیستند ولی بعضی از آنها در زمان نیاز میدان را خالی نمی کنند.("محاکمه") واکنش آنها در هنگام رویارویی با یک گریم فرار است. هرگز به گریم حمله نمی کنند.("دانسه ماکابره")("اشک لوئیزان") با اینحال در صورت پیش آمدن فرصت با گریم ها دوست می شوند. آیز بیبرها بیشتر در کار ساخت و ساز و تعمیر هستند و تقریبا توانایی درست کردن هر چیزی را دارند. بیشتر آیزبیبر ها در ساخت و ساز هستند بنابراین بیشترین مشکل را با هسلیش ها دارند. هسلیش ها علاقه عجیبی به پل ها دارند و احساس می کنند که پل ها مال آنهاست بنابر این دیگران می بایست به آنها باج بدهند. آیزبیبر ها و هسلیش ها سر این موضوع تواق کرده اند. هر آیزبیبری که این توافق را بشکند کشته خواهد شد. به نظر می رسد، افراد دیگر هم در خطر مرگ قرار دارند.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Currect
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Currect
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Currect
آخرین گریم پا برجا
Cancel
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Currect
جزیره رویاها
Currect
چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Currect
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
حضور فصل 2
بددندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Currect
چوپان خوب
Currect
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Currect
برای محافظت و خدمت به انسان
Currect
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادر زادی
Currect
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Currect
ولکنالیس
Currect
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Currect
شب بخیر گریم عزیز
Cancel
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی زدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Currect
رابطه یک شبه
Cancel
ال کوکو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Currect
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Currect
حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Currect
دعای مرگبار
Cancel
اشک لوئیزان
Currect
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Currect
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Currect
مرگ ما را از هم جدا خواهد کرد
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Cancel
قرار دوگانه
Cancel
قلب شکن
Cancel
خوابگاه زمستانی
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمی شناسی
Currect
سردرد
Currect
غرش کن هاوک
Currect
حضور فصل 5
هویت گریم
Currect
خطری واضح از نوع وسن
Cancel
پسران گمشده
Cancel
جستجوی یک دختر
Cancel
شاه موش
Cancel
شب وسن
Currect
بازگشت
Cancel
ناتوانی خزنده
Currect
صلیب ستاره
Cancel
نقشه هفت شوالیه
Cancel
حرکت کلید
Cancel
در جنگل سیاه
Cancel
سکوت ضربات
Cancel
ماه زدگی
Cancel
عمق پوست
Cancel
با ایمان
Cancel
اینوگامی
Cancel
مفید برای استخوان
Cancel
رام کردن وو
Cancel
شب بد
Cancel
تله
Cancel
آغاز یک پایان
Cancel


حضور فصل 6
فراری
Currect
گره به من اعتماد کن
Currect
اوه کاپیتان، کاپیتان من
Cancel
ال کوگل
Cancel
خارش هفت ساله
Cancel
صبحانه در رختخواب
Cancel
عشق کور
Cancel
پسر نیز برمی خیزد
Cancel
درخت مردم
Cancel
خون جادویی
Cancel
چیزهای وحشی کجا بودند
Cancel
شستشوی زرستورر
Cancel
پایان
Cancel


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.