FANDOM


آسوانگ از افسانه های محلی فیلیپین و به معنای هیولا می باشد.این موجود با نام تیک تیک نیز شناخته می شود وبرای نخستین بار در قسمت ("عزیز مامان") نشان داده شد.

آسوانگ
314-Aswang

{{{Row 1 title}}}

وسن

افراد

سم توماس
لانی توماسSkull
برادر کوچکتر سم توماس

حضور

عزیز مامان

ویژگی ها ویرایش

آسوانگ های مادر این را حق خود می دانند که فرزند پسرشان را بخورند و سایر آسوانگ ها نیز این امر را پذیرفته اند. آنها برای رسیدن به این مقصود دست به هر کاری می زنند. آنها با زبان درازشان ایتدا مایع داخل رحم مادر را نوشیده و بعد جنین را می خورند.

رفتار ویرایش

آسوانگ های مادر این را حق خود می دانند که فرزند پسرشان را بخورند و سایر آسوانگ ها نیز این امر را پذیرفته اند. آنها برای رسیدن به این مقصود دست به هر کاری می زنند. آنها با زبان درازشان ابتدا مایع داخل رحم مادر را نوشیده و بعد جنین را می خورند.

خاطرات گریم ویرایش

بعد از اینکه ماما تونست خونریزی رو بند بیاره زن جوان به هوش اومد بهم گفتش که يک آسوانگ این تراژدی رو بوجود آورده و اون زن با هدف باردار شدن فروخته شده بود تا اولین فرزندش برای افزایش عمر و سلامت خورده بشه.
آسوانگ ها از زبان های بلندشون برای تزریق ریشه جویده شده سنبل الطیب و آرام کردن قربانی در هنگام حمله استفاده میکنن این حملات رو معمولاً به اشتباه سقط جنین میدونن و برای نتیجه دادن این فرایند لازمه که جنین متعلق به یک خویشاوند خونی آسوانگ باشه.
من متوجه شدم که آسوانگ ها رو با توجه به ایجاد صدایی شبیه تیک تیک با زبونشون به نام تیک تیک هم میشناسنشون.

Aswang grimmdairyAswang 314 4314-Valerian root book

تصاویر ویرایش

حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی زدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Cancel
ال کوکو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Currect
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمی داند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Cancel
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.